Olağan Genel Kurul

yazar:

kategori: ,

Değerli Üyemiz,

Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi 19 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde, saat: 15:00’de Dernek Merkezinde, aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 29 Haziran2021 Salı tarihinde saat 19:00’de yine Dernek Merkezinde yapılacaktır.
Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz

Fatih İNCİMEK
Tüm Telsiz Amatörleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:
1. Açılış ve Katılan üyelerin hazırun listesinin imzalanması
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi
4. Başkanın Konuşması
5. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
7. Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi
8. Tahmini Bütçe’nin görüşülmesi ve onaylanması
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçimi
10. Yönetim Kurulunun yetkilerinin görüşülmesi ve oylanması
11. Dilek ve temenniler ile kapanış